Pieteikšanās
Grāmata Meklēšana - Viegli atrast grāmatas - LatvijaGrāmata Meklēšana - Piegādes izmaksas: Latvija
Grāmatu meklēšana - LatvijaVisas reto un jaunas grāmatas.

Jutu atvara - salīdzināt visus piedāvājumus

9789984899145 - Regīna Undika: Jūtu atvarā
1
Regīna Undika (?):

Jūtu atvarā (2013) (?)

Piegādes no: Nīderlande

ISBN: 9789984899145 (?) vai 9984899144, Nezināma valoda, Publicetava, Jauns

2,49 + Piegāde: 3,45 = 5,94(bez saistībām)
Direct beschikbaar
bol.com
Skaistas un biedējošas ir pirmās uzplaukušās mīlestības jūtas. Jaunībā, ilgās pēc mīlestības noslēpuma, visi nobriest kā pumpuri pirms plīšanas. Regīnas Undikas varoni šīs jūtas ierauj dziļā un saldā atvarā, pārvērsdamās arī naidā un neatrisināmu sarežģījumu kamolā, kas jāšķetina līdz mūža galam. Ar sirds gudrību, dvēseles sāpēm un kļūdu izpratni jānes upuris līdz attiecību izlīdzināšanai un atrisinājumam. Atmiņu saistītas, Anetē plosās visgaišākās un tumšākās mīlestības jūtas, kurās caur taga... Skaistas un biedējošas ir pirmās uzplaukušās mīlestības jūtas. Jaunībā, ilgās pēc mīlestības noslēpuma, visi nobriest kā pumpuri pirms plīšanas. Regīnas Undikas varoni šīs jūtas ierauj dziļā un saldā atvarā, pārvērsdamās arī naidā un neatrisināmu sarežģījumu kamolā, kas jāšķetina līdz mūža galam. Ar sirds gudrību, dvēseles sāpēm un kļūdu izpratni jānes upuris līdz attiecību izlīdzināšanai un atrisinājumam. Atmiņu saistītas, Anetē plosās visgaišākās un tumšākās mīlestības jūtas, kurās caur tagadnes prizmu viņa ierauga sevi no malas. No autores: Esmu priecīga un pateicīga par visu, ko savā dzīvē līdz šim pieredzējusi un piedzīvojusi. Par katru dienu, vecākiem, radiem, draugiem un dzīves ceļā sastaptiem cilvēkiem. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka domas ir mūsu patiesā dzīve. Acis, dvēseles spogulis, kuras var redzēt un saskatīt, kā arī saskatīto neredzēt. Ausis, dzirdēt un ieklausīties, reizēm klausoties nedzirdēt. Galvenais spēt un paspēt dzīvē izdarīt daudz laba, būt mierā ar savu sirdsapziņu un likteni. Visvērtīgākā un dārgākā cilvēkā ir dvēsele un sirds gudrība. Rokai jāpaspēj pierakstīt domas, jo tās ir ātrākas par vārdiem... Un kas no tā visa sanāk? Labi, ja laba grāmata. Uzrakstīto grāmatu katrs var vērtēt pēc sava prāta un, ja kādu aizskāris manas Anetes tiešums un atklātība, viņas vietā lūdzu piedošanu, jo uzskatu, ka labāk nerakstīt, nekā liekuļot. Ne es kādam piederu, ne man kāds. Mīlu, vēlos tikt mīlēta un saprasta. Ar mīlestību un cieņu, autore Par izdevumu: Pirmpublicējums e-formātā, 2013 Datnes formāts: EPUB Datnes izmērs: 1.90 MBTaal: lv;Formaat: ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe;Kopieerrechten: Het kopiëren van (delen van) de pagina's is niet toegestaan ;Geschikt voor: Alle e-readers geschikt voor ebooks in ePub formaat. Tablet of smartphone voorzien van een app zoals de bol.com Kobo app.;Verschijningsdatum: september 2013;ISBN10: 9984899144;ISBN13: 9789984899145; Ebook | 2013
9789984899145 - Regina Undika: Jutu atvara
2
Regina Undika (?):

Jutu atvara (2013) (?)

Piegādes no: Austrālija

ISBN: 9789984899145 (?) vai 9984899144, angļu valodā, Publicetava, Publicetava, Publicetava, Jauns, ebook, digitālās lejupielādes

2,90 (A$ 3,99)¹(bezmaksas piegāde, bez saistībām)
in-stock
No pārdevēja/arheologs
Skaistas un biedejosas ir pirmas uzplaukusas milestibas jutas. Jauniba, ilgas pec milestibas noslepuma, visi nobriest ka pumpuri pirms plisanas. Reginas Undikas varoni sis jutas ierauj dzila un salda atvara, parversdamas ari naida un neatrisinamu sarezgijumu kamola, kas jasketina lidz muza galam. Ar sirds gudribu, dveseles sapem un kludu izpratni janes upuris lidz attiecibu izlidzinasanai un atrisinajumam. Atminu saistitas, Anete plosas visgaisakas un tumsakas milestibas jutas, kuras caur tagadnes prizmu vina ierauga sevi no malas. No autores: Esmu prieciga un pateiciga par visu, ko sava dzive lidz sim pieredzejusi un piedzivojusi. Par katru dienu, vecakiem, radiem, draugiem un dzives cela sastaptiem cilvekiem. Vienmer esmu uzskatijusi, ka domas ir musu patiesa dzive. Acis, dveseles spogulis, kuras var redzet un saskatit, ka ari saskatito neredzet. Ausis, dzirdet un ieklausities, reizem klausoties nedzirdet. Galvenais spet un paspet dzive izdarit daudz laba, but miera ar savu sirdsapzinu un likteni. Visvertigaka un dargaka cilveka ir dvesele un sirds gudriba. Rokai japaspej pierakstit domas, jo tas ir atrakas par vardiem. Un kas no ta visa sanak? Labi, ja laba gramata. Uzrakstito gramatu katrs var vertet pec sava prata un, ja kadu aizskaris manas Anetes tiesums un atklatiba, vinas vieta ludzu piedosanu, jo uzskatu, ka labak nerakstit, neka liekulot. Ne es kadam piederu, ne man kads. Milu, velos tikt mileta un saprasta. Ar milestibu un cienu, autore Par izdevumu: Pirmpublicejums e-formata, 2013 Datnes formats: EPUB Datnes izmers: 1.90 MB