Pieteikšanās
Grāmata Meklēšana - Viegli atrast grāmatas - LatvijaGrāmata Meklēšana - Piegādes izmaksas: Latvija
Grāmatu meklēšana - LatvijaVisas reto un jaunas grāmatas.

Politikas teorija - Pirmie so?i - salīdzināt visus piedāvājumus

9789934866432 - Ivars Ijabs: Politikas teorija
1
Ivars Ijabs (?):

Politikas teorija (2017) (?)

ISBN: 9789934866432 (?) vai 9934866439, angļu valodā, Lasitava, Lasitava, Lasitava, Jauns, ebook, digitālās lejupielādes

8,36 (£ 7,39)¹(bezmaksas piegāde, bez saistībām)
in-stock
No pārdevēja/arheologs
Dr. Ivara Ijaba gramata ir lielisks ievads politikas teorija. Autoram ir izdevies labi argumentets, viegli un interesanti lasams parskats par galvenajiem pamatjautajumiem un petniecibas objektiem, ar ko nodarbojas politikas zinatne - valsti, naciju, demokratiju, suverenitati, legitimitati, identitati, taisnigumu un citiem. Politiskajai zinatnei ir raksturigi, ka tas prieksmets un skaidrojumi liela mera ir atkarigi no konkretas teorijas, kuru attiecigais zinatnieks parstav. Seit Dr. Ijabs koncentreti izklasta svarigakas un ietekmigas teorijas un to politikas skaidrojumus, un neuzkritosi dod tiem ari savu vertejumu. Gramata sniedz labi strukturetu ieskatu par daudzveidigajiem un parasti pretrunigajiem musdienu teoretiskajiem prieksstatiem par politiku - un tas, savukart, ir labs pamats realas politikas labakai izpratnei un praksei. Sis darbs bus noderigs ne tikai politikas zinatnes studentiem, bet ari jebkuram politika ieinteresetam pilsonim, kurs izjut atbildibu par savu valsti un taja notiekosajiem politiskajiem procesiem." Egils LevitsJurists un politologsEiropas Savienibas tiesas tiesnesis
9789934866432 - Author: Politikas teorija: Pirmie so
2
Author (?):

Politikas teorija: Pirmie so (?)

ISBN: 9789934866432 (?) vai 9934866439, Nezināma valoda, PublishDrive, Jauns, ebook

7,19 (US$ 8,44)¹(bezmaksas piegāde, bez saistībām)
Stock
No pārdevēja/arheologs
Politikas-teorija~~Author, Politikas teorija: Pirmie so, NOOK Book (eBook)
9789934866432 - Ivars "jabs: Politikas teorija - Pirmie so?i
3
Ivars "jabs (?):

Politikas teorija - Pirmie so?i (?)

ISBN: 9789934866432 (?) vai 9934866439, Nezināma valoda, Lasitava, Jauns, ebook, digitālās lejupielādes

eBook lejupielādei
No pārdevēja/arheologs
Dr. Ivara "jaba gr?mata ir lielisks ievads politikas teorij". Autoram ir izdevies labi argument?ts, viegli un interesanti las?ms p?rskats par galvenajiem pamatjaut?jumiem un p?tniec?bas objektiem, ar ko nodarbojas politikas zin?tne - valsti, n?ciju, demokr?tiju, suverenit?ti, le?itimit?ti, identit?ti, taisn?gumu un citiem. Politiskajai zin?tnei ir rakstur?gi, ka tés priekmets un skaidrojumi liel? m?r? ir atkar?gi no konkr?t?s teorijas, kuru attiec?gais zin?tnieks p?rst?v. eit Dr. "jabs koncentr?ti izkl?sta svar?g?k?s un ietekm?g?s teorijas un to politikas skaidrojumus, un neuzkr?toi dod tiem ar" savu v?rt?jumu. Gr?mata sniedz labi struktur?tu ieskatu par daudzveid?gajiem un parasti pretrun?gajiem m?sdienu teor?tiskajiem priekstatiem par politiku - un tas, savuk?rt, ir labs pamats re?l?s politikas lab?kai izpratnei un praksei. is darbs bös noder?gs ne tikai politikas zin?tnes studentiem, bet ar? jebkuram politik? ieinteres?tam pilsonim, kur izj?t atbild?bu par savu valsti un taj? notiekoajiem politiskajiem procesiem. Egils Levits Jurists un politologs Eiropas Savien?bas tiesas tiesnesis